18 ஏப்ரல் 2024
ஐஆர்இடிஏ பங்கு விலை 5% உயர்வு: வலுவான வணிக செயல்திறன் மூலம்; FY24 இல் கடன் புத்தகம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 26.71% உயர்வு

ஐஆர்இடிஏ பங்கு விலை 5% உயர்வு: வலுவான வணிக செயல்திறன் மூலம்; FY24 இல் கடன் புத்தகம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 26.71% உயர்வு

இந்திய புதுமைப்படுத்தும் எரிசக்தி மேம்பாட்டு நிறுவனம் லிமிடெட் (IREDA) பங்கு விலை செவ்வாயன்று 5% உயர்ந்ததும், அதிகபட்ச வர்த்தக விலையில் பூட்டப்பட்டது.

மார்ச் 31, 2024 அன்று முடிவுற்ற காலாண்டு மற்றும் ஆண்டுக்கான தற்காலிக அடிப்படையில் IREDA அறிக்கையிட்ட வலுவான வணிக செயல்திறன் காரணமாக இந்த லாபம் ஏற்பட்டது.

FY 2023–2024 இல், IREDA அதிகபட்சமாக ரூ. 37354 கோடி கடன் ஒதுக்கியுள்ளது மற்றும் ரூ. 25089 கோடி கடன் வழங்கியுள்ளது. கடன் புத்தகம் ரூ. 59650 கோடியில் 26.71% அதிகரித்துள்ளதாக நிறுவனம் திங்கட்கிழமை பங்குச் சந்தை நேரங்களுக்குப் பிறகு பரிமாற்றங்களில் கூறியுள்ளது.

FY24 இல் ₹37,354 கோடி கடன் ஒதுக்கப்பட்டது, FY23 இல் ₹32,587 கோடி ஒதுக்கப்பட்டதை விட 14.63% அதிகமாகும்.

மார்ச் 31, 2024 அன்று முடிவடைந்த காலாண்டில், கடந்த ஆண்டு அதே காலகட்டத்தில் ₹11,797 கோடியை விட ₹23,796 கோடி கடன் இரு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்த வலுவான கடன் ஒதுக்கீடுகள் Q4 இல் IREDA வின் FY24 செயல்திறனை உயர்த்தியுள்ளது.

FY24 இல் ₹25,089 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டது, ₹21,639 கோடியை விட 15.94% அதிகரித்துள்ளது. Q4FY24 இல் ₹12,869 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டது, கடந்த ஆண்டு அதே காலகட்டத்தில் ₹11,291 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டதை விட 13.98% அதிகரித்துள்ளது.

மொத்தமாக FY24 இல் ₹59,650 கோடி கடன் புத்தகம் FY23 இல் ₹47,076 கோடியை விட 26.71% உயர்ந்துள்ளது.

இதன் மூலம் Q4FY24 இல் வலுவான நிதி செயல்திறன் எதிர்பார்ப்புகளும் உயர்ந்துள்ளன.

Q3FY24 இல், IREDA கடன் புத்தகத்தின் நிலையான விரிவாக்கம் மற்றும் நிகர நிலுவையில்லா சொத்துக்கள் (NPA) 2.03% இலிருந்து ஆண்டு சந்தையில் 1.52% க்கு குறைந்ததால், லாபத்தில் 67% உயர்வு அறிவித்து, ₹ 335.54 கோடிக்கு உயர்ந்தது. அரசாங்கத்தின் முழு உரிமையுடன் IREDA இந்தியாவில் புதுமைப்படுத்தப்பட்ட எரிசக்தி துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்க