19 மே 2024

Contact

நிர்வாக தொகுப்பாசிரியர்: ஆதித்யா
தொகுப்பாசிரியர்: யதுவீர் கிருட்டிணதத்த சாமாரச உடையார்
மேலாளர்: மனிஷா யாதவ்
எழுத்தாளர்: சீமா புஜாரி
நூலாசிரியர்: பி. சி. மோகன்

MRCHENEWS MEDIA

74, RB Mehta Marg, Sindhu Wadi, Ghatkopar East, Mumbai, Maharashtra 400077, India
+912239183610
[email protected]