பொன்னேரியில் அரசு பேருந்து படியில் தொங்கியபடி பயணித்த மாணவர் கீழே விழுந்து பலி

திருவள்ளூர் பொன்னேரி தேரடியில் அரசு பேருந்து படியில் தொங்கியபடி பயணித்த மாணவர் கீழே விழுந்து உயிரிழந்தார். படியில் பயணித்த போது கீழே விழுந்ததில் பேருந்து ஏறி 8ம் வகுப்பு மாணவர் அற்புதராஜ் உயிரிழந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *