hostel

உரிமம் பெறாமல் நடத்தினால் 2 ஆண்டுகள் சிறை – சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர்

சிறார் இல்லங்கள், மாணவியர், பணியாற்றும் பெண்கள் விடுதிகளுக்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறை  அறிமுகமாகியுள்ளது ,உரிமம் பெறாமல் விடுதிகள் நடத்தினால் 2 ஆண்டுகள் சிறை  என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அதிரடியான  எச்சரிக்கை யாக உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *