singapore  Video News

மிரட்டல்களுக்கிடையே சிங்கப்பூரின் தற்காப்புக்கு தொழில்நுட்பம் முக்கியமானது

தற்காப்பு, அறிவியல், தொழில் நுட்ப அமைப்பும் சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகமும் சிங்கப்பூரின் தற்காப்பு, பாதுகாப்பு, தொடர்பான சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகள் காண உள்நாட்டு அமைப்புகளுடன் இணைய இருக் கின்றன. புது ஆய்வுக்கூடம் ஒன்று இவ்வாண்டின் இறுதிக்குள் இதற் கெனத் திறக்கப்படவுள்ளது. இது போன்ற…