அதிரடி காட்டும் தேர்தல் ஆணையம்… கட்சிகளின் பேனர்கள் மற்றும் சுவர் விளம்பரம் அகற்றும் காட்சி!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *