இந்தியாவில் 6 அமெரிக்க அணுமின் நிலையங்களை அமைப்பதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *