புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உலக பால் தினத்தை முன்னிட்டு இணைய வழி பயிற்சி முகாம்!!

Online training : உலக பால் தினம் 2021
நாள்: 01.06.2021
நேரம்: 3.00 pm – 4.30 pm
சிறப்பு பேச்சாளர்:முனைவர் பெரு. மதியழகன் அவர்கள்,
பதிவாளர் ( ஓய்வு )

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக் கழகம்,
சென்னை


.
முனைவர் தா. லூர்து ரீட்டா
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக் கழகம்,
மண்டல ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி மையம் ,
மச்சுவாடி, புதுக்கோட்டை.

Google Meet joining info Video call link:
https://meet.google.com/yht-guqg-kfs

Whatsapp link-https://chat.whatsapp.com/IUgYBEICE1GK5iY2ki3SUx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *