ஊரடங்கையடுத்து தமிழகத்தில் நேற்றும் ஒரே நாளில் 426 கோடி ரூபாய்க்கு மது விற்பனை

#MrChe #மிஸ்டர்சே

செய்திகளை உடனே அறிந்து கொள்ள

Facebook Link- https://www.facebook.com/groups/PudukaiNews/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *