புதுக்கோட்டை மாவட்டம்; திருமயம் தொகுதி 2 சுற்று முடிவு….

#MrChe #மிஸ்டர்சே

புதுக்கோட்டை மாவட்ட செய்திகளை உடனே அறிந்து கொள்ள

Whatsapp link-https://chat.whatsapp.com/K7aHtwkOFkG9UX0FLqqVHR

Facebook Link- https://www.facebook.com/groups/PudukaiNews/

Twitter Link- https://twitter.com/PudukaiNews?s=08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *